โครงการ คิด ทำ ให้

นวัตกรรมช่วยเหลือสังคม

สังคมไทย เป็นสังคมที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เป็นสังคมพุทธศาสนา จึงเห็นกิจกรรมการช่วยเหลือสังคมอยู่ประจำตามเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม 

ดังนั้น โครงการคิด ทำ ให้ ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่ง ที่ใช้นวัตกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลือสังคม โครงการนี้เป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยนอนติดเตียงตามบ้านซึ่งปัจจุบันมีผู้ป่วยติดเตียงประมาณ 3 ล้านคน และจะเพิ่มขึ้นเลื่อยๆทุกปีเนื่องจากเป็นสังคมผู้สูงอายุ คนอายุยืนมากขึ้น โครงการนี้จะช่วยลดปัญหาเรื่องแผลกดทับกับผู้ป่วยเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี

โครงการ คิด ทำ ให้ เพื่อสังคม

Powered by MakeWebEasy.com