เทคโนโลยี

เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่างหลักสรีรวิทยา(Physiology) และ วัสดุศาสตร์(materials science)

การบ่งชี้สาเหตุของการเกิดแผลกดทับได้อย่างถูกต้องนั้นจะเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการแก้ปัญหาได้ทั้งในเชิงป้องกันและการรักษาแผลกดทับได้อย่างถูกต้อง แผลกดทับเกิดจากภาวะของผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหว นอนบนเบาะนอนที่มีความแข็งจึงก่อให้เกิดแรงกดต่อกล้ามเนื้อสูงเกินกว่าแรงดันเลือดในหลอดเลือดและการไม่ระบายความร้อนที่ระบายออกจากภายในร่างกายสู่ผิวหนัง ณ จุดที่ถูกกดทับ(สวกฤต ปัญญาเรือง,2558) ดังนั้นการที่จะแก้ไขปัญหาทั้งในเชิงป้องกันและการรักษาแผลกดทับก็จะต้องอาศัยเทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่างหลักสรีรวิทยา(Physiology)และวัสดุศาสตร์(materialsscience) นำมาออกแบบวัสดุ (materials design) ให้สอดรับกันทั้งสองศาสตร์อย่างเป็นนัยสำคัญ  หมายถึง ในร่างกายของมนุษย์มีหลอดเลือดฝอยอยู่ตามบริเวณกล้ามเนื้อต่างๆ โดยเฉพาะในท่านอนจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดแผลมากที่สุดคือบริเวณก้นกบซึ่งจะมีกล้ามเนื้อที่บางผิวหนังสัมผัสถึงกระดูก เบาะนอนที่มีความแข็งจะเกิดแรงกดทับต่อหลอดเลือดฝอยสูงเกินกว่าแรงดันของเลือดทำให้หลอดเลือดตีบตันและจะเกิดภาวะเลือดหยุดการไหลเวียนไปหล่อเลี้ยงเซลบริเวณนั้นเซลก็จะตายกลายเป็นแผลและจะเกิดการรุกรามอย่างรวดเร็วเนื่องจากเบาะนอนที่ไม่ระบายอากาศจะส่งผลทำให้ความร้อนที่ระบายออกจากร่างกายสู่ผิวหนังเกิดการสะสมบริเวณที่ถูกกดทับและจะกลายเป็นเหงื่อเกิดแบคทีเรียในเวลาต่อมา แบคทีเรียจะทำให้แผลรุกรามผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหวจะต้องนอนบนเบาะนอนที่สามารถมารลดแรงกดทับต่อกล้ามเนื้อและระบายอากาศได้ตลอดเวลาจึงจะสามารถป้องกันและลดแผลกดทับได้อย่างเป็นนัยสำคัญ(สวกฤต ปัญญาเรือง,2558)

เทคโนโลยี SAWAKY

เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่างหลักสรีรวิทยา(Physiology)และวัสดุศาสตร์(materials science) นำวัสดุมาออกแบบ (materials design) ให้สอดรับกับสรีระร่างกายมนุษย์ในท่านั่งและท่านอนอย่างมีนัยสำคัญ หรืออาจเรียกได้อีกอย่างว่า Disruption Product เป็นการออกแบบแทนที่ของเดิม(ยกเลิกของเดิม)

การออกแบบผลิตภัณฑ์

หมวดที่นอน สิ่งที่กำหนดเป็นมาตรฐาน

v  ลักษณะ 2 ชั้น มีส่วนประกอบฟองน้ำเจาะรูพรุนและแผ่นระบายความร้อน อีวีเอ

v  ลักษณะเบาะนอนแบ่งเป็น 5 ส่วนแยกอิสระ สลับตำแหน่ง ถอดทำความสะอาดได้สะดวก

v  ผ้าปลอกสวมชิ้นส่วนเป็นชนิดป้องกันน้ำซึมผ่านและระบายอากาศได้

v  ได้คุณสมบัติลดแรงกดทับต่อกล้ามเนื้อและระบบระบายความร้อนและสารพิษบริเวณผิวหนัง

 

หมวดเบาะรองนั่ง สิ่งที่กำหนดเป็นมาตรฐาน

v  ลักษณะ 2 ชั้น มีส่วนประกอบฟองน้ำเจาะรูพรุนและแผ่นระบายความร้อน อีวีเอ

v  มีช่องลดแรงกดทับกระดูกก้นกบ

v  ได้คุณสมบัติลดแรงกดทับต่อกล้ามเนื้อและระบบระบายความร้อนและสารพิษบริเวณผิวหนัง

 

แนวคิดที่นอนวิทยาศาสตร์

      ร่างกายจะทั้งการนำเข้าและนำออก ระบบการเผาผลานจะเกิดของเสียหรือสารพิษในร่างกายและถูกขับออกหลายช่องทาง เช่น ออกทางอุจจาระ ปัสสาวะ ตา หู จมูก และทางผิวหนัง ซึ่งจะมีมากบริเวณแผ่นหลังและก้น

      ร่างกายจะระบายความร้อนและสารพิษ(Toxic)ออกสู่ผิวหนังตลอดเวลาไม่ว่าร่างการจะอยู่ในท่า นั่ง นอน ยืน เดิน และท่านั่งและท่านอนจะได้รับผลกระทบต่อสุขภาพมาก ทั้งคนปกติและผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงจะส่งผลกระทบอย่างมากคือเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล : https://med.mahidol.ac.th/poisoncenter/th/dx-cov/Kinetic/kinetic
 
      การนำที่นอนมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เช่น อาการปวดหลัง ปวดเมื่อยตามลำตัวหลังตื่นนอน ปัญหาแผลกดทับกับผู้ป่วยติดเตียงและยังรวมไปถึงการนำที่นอนไปแก้ไขปัญหาแผลกดทับในโรงพยาบาลซึ่งเป็นแหล่งเกิดแผลกดทับถึงร้อยละ 90 (โรงพยาบาลระดับจังหวัด) หลักการนี้จะนำไปสู่การแก้ปัญหาแผลกดทับได้อย่างยั่งยืน Sustainable Development


      ที่นอน SAWAKY ได้รับการพัฒนาเป็นที่นอนใช้ป้องกันแผลกดทับ นวัตกรรมนี้เป็นการเปลี่ยนแนวคิดจากที่นอนแบบเดิมเปลี่ยนโครงสร้างโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ผสมผสานกันระหว่างหลักสรีรวิทยา (Physiology) และวัสดุศาสตร์ (materials science) นำมาออกแบบเชิงวิศวกรรมให้สอดรับกับสรีระของร่างกายในท่านอน โดยแบ่งเป็นสาระสำคัญ 4 อย่างดังนี้

      ประการที่หนึ่ง : ลดแรงกดต่อกล้ามเนื้อและหลอดเลือดฝอย ความนุ่มของที่นอนส่งผลให้แรงดันในหลอดเลือดฝอยไม่เกิน 32 mmHg (ผลทดสอบ 28.16 mmHg บนเครื่องทดสอบ Mapping test)

      ประการที่สอง : ระบายความร้อนออกจากผิวหนังได้ทันที รูพรุนขนาดใหญ่ที่มีอยู่ทั่วผิวพียูโฟมและมีแผ่นระบายความร้อนอีวีเอ ที่ทำหน้าที่สร้างโพรงอากาศในด้านล่างของที่นอนจึงช่วยให้ความร้อนกระจ่ายลงด้านล่างได้ตลอดเวลา

      ประการที่สาม : พื้นผิวที่นอนมีความเรียบสม่ำเสมอ แผ่นพียูโฟมมีพื้นผิวที่เรียบสม่ำเสมอกันทั่วทั้งผืนจะช่วยลดแรงเสียดสี,แรงเฉือนต่อผิวหนังในขณะที่เคลื่อนย้ายหรือพลิกตัวผู้ป่วย

      ประการที่สี่ : ส่วนประกอบจะแบ่งเป็น 5 ส่วน สามารถแยกสลับตำแหน่งและถอดทำความสะอาดได้ง่าย เปลี่ยนแทนส่วนที่ชำรุดเท่านั้น โดยไม่ต้องเปลี่ยนทั้งชุด

 
หลักการทำงาน

เมื่อคุณนอนลงที่นอนแผ่นพียูจะช่วยลดแรงกดทับต่อกล้ามเนื้อและกระจ่ายน้ำหนักได้ทั่วร่างกายทั้งท่านอนหงายและนอนตะแคง ความร้อนและสารพิษที่ออกมาจากร่างกายจะถ่ายเทลงด้านล่างทันทีจะไม่สะสม โดยอาศัยแผ่นอีวีเอซึ่งจะสร้างอุณหภูมิที่ต่ำกว่าผิวหนัง จึงเกิดการถ่ายเทความร้อนได้อย่างรวดเร็วและตลอดเวลา

**หลักการทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ร่างกายคุณต้องการในขณะนอนนั่นเอง**
 
 
ด้วยเหตุผลเดียวแห่งการพัฒนา คือ สิ่งที่ดีที่สุด เราก้าวข้ามอุปสรรคนานาประการในที่สุดเราได้เอานำเทคโนโลยีเกี่ยวกับผ้าสามารถยับยั้งแบคทีเรียได้อย่างคงทนถาวร
 
นวัตกรรมสิ่งทอ “นาโนซิงค์” การผสานนาโนซิงค์ให้ฝังแน่นในเส้นใย 
จุดเด่นของนวัตกรรมสิ่งทอจากเส้นใยนาโนซิงค์คือ คุณสมบัติในการกำจัดและยับยั้งแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของกลิ่นไม่พึงประสงค์ โรคผิวหนัง ไซนัส และภูมิแพ้ได้อย่างคงทนถาวร เนื่องจากกระบวนการผลิตที่ผสมผสาน “นาโนซิงค์” ให้เข้าไปฝังตัวแน่นอยู่ในเส้นใย ทำให้ไม่หลุดลอกแม้ผ่านการซักนับร้อยครั้ง อีกทั้ง ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดทั้งกระบวนการผลิตและการใช้งาน เพราะการฝังนาโนซิงค์ในเส้นใยทำให้ไม่มี “สารเคมีโลหะหนัก” หลุดลอกออกมาปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์สามารถคงประสิทธิภาพทั้งในด้านการดูแลสุขภาพและการดูแลโลกได้อย่างยั่งยืน 
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้