เทคโนโลยี

 
 
เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่างกายวิภาคศาสตร์(Anatomy) และ วัสดุศาสตร์(materials science)
 
การบ่งชี้สาเหตุของการเกิดแผลกดทับได้อย่างถูกต้องนั้นจะเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการแก้ปัญหาได้ทั้งในเชิงป้องกันและการรักษาแผลกดทับได้อย่างถูกต้อง แผลกดทับเกิดจากภาวะของผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหว นอนบนเบาะนอนที่มีความแข็งจึงก่อให้เกิดแรงกดต่อกล้ามเนื้อสูงเกินกว่าแรงดันเลือดในหลอดเลือดและการไม่ระบายความร้อนที่ระบายออกจากภายในร่างกายสู่ผิวหนัง ณ จุดที่ถูกกดทับ(สวกฤต ปัญญาเรือง,2558) ดังนั้นการที่จะแก้ไขปัญหาทั้งในเชิงป้องกันและการรักษาแผลกดทับก็จะต้องอาศัยเทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่างกายวิภาคศาสตร์(Anatomy)และวัสดุศาสตร์(materialsscience) นำมาออกแบบวัสดุ (materials design) ให้สอดรับกันทั้งสองศาสตร์อย่างเป็นนัยสำคัญ  หมายถึง ในร่างกายของมนุษย์มีหลอดเลือดฝอยอยู่ตามบริเวณกล้ามเนื้อต่างๆ โดยเฉพาะในท่านอนจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดแผลมากที่สุดคือบริเวณก้นกบซึ่งจะมีกล้ามเนื้อที่บางผิวหนังสัมผัสถึงกระดูก เบาะนอนที่มีความแข็งจะเกิดแรงกดทับต่อหลอดเลือดฝอยสูงเกินกว่าแรงดันของเลือดทำให้หลอดเลือดตีบตันและจะเกิดภาวะเลือดหยุดการไหลเวียนไปหล่อเลี้ยงเซลบริเวณนั้นเซลก็จะตายกลายเป็นแผลและจะเกิดการรุกรามอย่างรวดเร็วเนื่องจากเบาะนอนที่ไม่ระบายอากาศจะส่งผลทำให้ความร้อนที่ระบายออกจากร่างกายสู่ผิวหนังเกิดการสะสมบริเวณที่ถูกกดทับและจะกลายเป็นเหงื่อเกิดแบคทีเรียในเวลาต่อมา แบคทีเรียจะทำให้แผลรุกรามผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหวจะต้องนอนบนเบาะนอนที่สามารถมารลดแรงกดทับต่อกล้ามเนื้อและระบายอากาศได้ตลอดเวลาจึงจะสามารถป้องกันและลดแผลกดทับได้อย่างเป็นนัยสำคัญ(สวกฤต ปัญญาเรือง,2558)
 
 
ด้วยเหตุผลเดียวแห่งการพัฒนา คือ สิ่งที่ดีที่สุด เราก้าวข้ามอุปสรรคนานาประการในที่สุดเราได้เอานำเทคโนโลยีเกี่ยวกับผ้าสามารถยับยั้งแบคทีเรียได้อย่างคงทนถาวร
 
นวัตกรรมสิ่งทอ “นาโนซิงค์” การผสานนาโนซิงค์ให้ฝังแน่นในเส้นใย 
 
จุดเด่นของนวัตกรรมสิ่งทอจากเส้นใยนาโนซิงค์คือ คุณสมบัติในการกำจัดและยับยั้งแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของกลิ่นไม่พึงประสงค์ โรคผิวหนัง ไซนัส และภูมิแพ้ได้อย่างคงทนถาวร เนื่องจากกระบวนการผลิตที่ผสมผสาน “นาโนซิงค์” ให้เข้าไปฝังตัวแน่นอยู่ในเส้นใย ทำให้ไม่หลุดลอกแม้ผ่านการซักนับร้อยครั้ง อีกทั้ง ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดทั้งกระบวนการผลิตและการใช้งาน เพราะการฝังนาโนซิงค์ในเส้นใยทำให้ไม่มี “สารเคมีโลหะหนัก” หลุดลอกออกมาปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์สามารถคงประสิทธิภาพทั้งในด้านการดูแลสุขภาพและการดูแลโลกได้อย่างยั่งยืน 
Powered by MakeWebEasy.com