เยี่ยมชมโรงงาน

เยี่ยมชมโรงงาน

วันที่ 1 กันยายน 2563 คณะท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร เข้าเยี่ยมชมโรงงาน มาให้ขวัญและกำลังในแก่ผู้ประกอบการ SME เป็นสิ่งที่บริษัทฯ มีความยีนดีเป็นอย่างยิ่ง

 

 

Powered by MakeWebEasy.com