google-site-verification=2nNzwE7LakpZCNcOiydrotgU28cbCy8EkL28EdmbdRY ประเมินทดลองใช้ในโรงพยาบาล - Sawaky

ประเมินทดลองใช้ในโรงพยาบาล

ผลิตภัณฑ์ที่นอน SAWAKY ได้รับประเมินการทดลองใช้ในโรงพยาบาล

นวัตกรรมที่นอน SAWAKY เป็นอีกทางเลือกที่จะช่วยแก้ปัญหาแผลกดทับภายในโรงพยาบาลในเรื่องป้องกันแผลกดทับตั้งแต่เริ่มต้นการเข้ารักษา ซึ่งวิธีป้องกันเป็นวิธีที่ดีที่สุด

Powered by MakeWebEasy.com